OPEN TRACKS AND PISTES

Open skiing tracks 98 km
Snow 50 cm

Slopes open: 0

Ski bus timetable

Ski bus operates until 25.4.